Ponad 211 mln kary zapłaci łącznie w 2020 roku szesnaście polskich miast, jeśli nie zwiększy radykalnie poziomów selektywnej zbiórki odpadów.

  • W 2020 roku polskie gminy muszą osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych.
  • Poziomy będą wyliczane według nowego unijnego wzoru, a nie tego, który obowiązywał w Polsce do tej pory.
  • Za nieosiągnięcie wyznaczonych poziomów grożą kary.

Więcej ..- Portal Samorządowy 

 

Skomentuj