Podpisz petycję

Chcemy, żeby Polska zmierzała w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Po pierwsze, wspierając wielokrotne wykorzystywanie materiałów. Po drugie, chronić środowisko naturalne przed negatywnym wpływem składowania czy spalania odpadów. Obowiązkowy system kaucyjny na opakowania jedno- i wielorazowe po napojach to najbardziej skuteczny i zrównoważony sposób na osiągnięcie tego celu.

DLACZEGO SYSTEM KAUCYJNY?

  • Dzięki wprowadzeniu systemu kaucyjnego w 10 krajach europejskich, poziom selektywnej zbiórki opakowań po napojach wyniósł ponad 85%.

Skomentuj