przejdź do artykułu www.balticcluster.pl 

Nowy program BALTIC SEA & SPACE CLUSTER “Czyste wybrzeże, czyste morze, zielone środowisko” z wykorzystaniem  automatów kaucyjnych Smart RVM  firmy r3ThinkPolska Sp.z o.o.To krok w kierunku przechodzenia takich Państw jak Polska na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie zasobów które mamy, przy równoczesnym zminimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów.

 

BALTIC SEA & SPACE CLUSTER jest ważnym klastrem morsko-kosmicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, aktywnym graczem klastra morskiego w regionie Morza Bałtyckiego i UE, a także członkiem European Network of Maritime Clusters, United Nation Global Compact i Europejska platforma współpracy klastrów. Polski Klaster Morski koncentruje się na przekazywaniu wiedzy oraz organizowaniu współpracy biznesu, nauki i administracji w skali globalnej i regionalnej. Klaster myśli globalnie i działa globalnie.

Leave a Reply