Author Archives: r3thinkpolska.pl

95% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego

Odpowiedzialności producentów Dotychczas koszty recyklingu odpadów po opakowaniach ponoszą mieszkańcy. To producenci wyrobów spożywczych ponoszą odpowiedzialność za to, jakie opakowania są wprowadzane na rynek. Rozwiązaniem jest wprowadzenie ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producentów) oraz jednego, powszechnego systemu kaucyjnego (depozytowego) – czyli kaucji zwrotnej za butelki i puszki. System kaucyjny … czytaj więcej

BALTIC SEA & SPACE CLUSTER stawia na czyste wybrzeże, czyste morze, zielone środowisko

przejdź do artykułu www.balticcluster.pl  Nowy projekt BALTIC SEA & SPACE CLUSTER “Czyste wybrzeże, czyste morze, zielone środowisko” z wykorzystaniem  automatów kaucyjnych Smart RVM  firmy r3ThinkPolska Sp. z o.o. To krok w kierunku przechodzenia takich Państw jak Polska na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu opakowań po napojach. Pozwoli to na racjonalne … czytaj więcej

System kaucyjny w Polsce – dla czystego środowiska i zrównoważonego rozwoju!

⇒ Podpisz petycję ⇐ ⇑ Chcemy, żeby Polska zmierzała w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Po pierwsze, wspierając wielokrotne wykorzystywanie materiałów. Po drugie, chronić środowisko naturalne przed negatywnym wpływem składowania czy spalania odpadów. Obowiązkowy system kaucyjny na opakowania jedno- i wielorazowe po napojach to najbardziej skuteczny i zrównoważony sposób na osiągnięcie tego celu. … czytaj więcej

Będzie kaucja na puszki i butelki

Ministerstwo Klimatu przedstawiło założenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wyprodukowane opakowania. System kaucyjny obejmie puszki aluminiowe oraz szklane i plastikowe butelki. Samorządy obawiają się, że w efekcie nie zrealizują wymaganych poziomów recyklingu. Z kolei przedsiębiorcy pracują nad szczegółowymi propozycjami, które pozwolą wdrożyć unijne wymogi dyrektyw odpadowych.   Czytaj więcej … czytaj więcej

Wizja świata bez odpadów Coca-Cola z X5 Retail Group w Rosji

X5 Retail Group, rosyjski detalista żywności połączył siły z Coca-Colą, aby przetestować „automaty do zwrotu opakowań ” w sklepach Pyaterochka w Moskwie. Dzięki tej inicjatywie sprzedawca ma na celu zbieranie i recykling zużytych plastikowych butelek i aluminiowych puszek do napojów. Automaty RVM wydadzą 15% kupon rabatowy, mający zastosowanie do różnych napojów … czytaj więcej

Wprowadzenie kaucji nie jest takie drogie jak Deloitte prezentuje w raporcie

Wprowadzenie kaucji nie jest takie drogie jak Deloitte prezentuje w raporcie Deloitte- analiza W zależności  od wariantu, wprowadzenie systemu kaucyjnego kosztowałoby w perspektywie 5 lat 19-24 mld zł, przy założeniu, ze objąłby  wyłącznie koszty  zbierania i transportu tylko części opakowań i odpadów opakowaniowych. I zdaniem resortu takie wysokie koszty  nie równoważą potencjalnych korzyści … czytaj więcej

W 2020 r. miastom przyjdzie płacić za brak recyklingu

Ponad 211 mln kary zapłaci łącznie w 2020 roku szesnaście polskich miast, jeśli nie zwiększy radykalnie poziomów selektywnej zbiórki odpadów. W 2020 roku polskie gminy muszą osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych. Poziomy będą wyliczane według nowego unijnego wzoru, a nie tego, który obowiązywał w Polsce do tej pory. Za nieosiągnięcie wyznaczonych poziomów … czytaj więcej

Ostrzeżenie grupy naukowców o zanieczyszczeniu naszej planety

Ostrzeżenie grupy naukowców o zanieczyszczeniu naszej planety. Na świecie jest tyle odpadów z tworzyw sztucznych, że mogłyby pokryć kraj  jak Argentyna. Czy możesz sobie wyobrazić 1000 milionów  słoni?  Możesz obliczyć ile ważą?  8300 milionów ton !!! Ta waga jest odpowiednikiem całego wyprodukowanego przez człowieka plastiku w ciągu ostatnich 65 lat. … czytaj więcej